Creative Agency for Brave Brands.
WAAROM HEB IK DIT NIET ZELF BEDACHT?

Waarom heb ik dit niet zelf bedacht?

Bron: marketingreport

In de rubriek [SWOT24] maken bepalende spelers een SWOT analyse van de reclamebureauwereld. Aan het woord is Lodewijk Varossieau, CEO en Creative Director van SuperRebel Group.

Als SuperRebel Agency delen we graag onze visie over de toekomst van de reclamebranche, gepresenteerd door middel van een SWOT-analyse die de sterke punten, kansen, zwaktes en bedreigingen van onze sector belicht.

Strengths
Creative excellence: De reclamebranche wordt gedreven door creatieve expertise, en onze gelauwerde vakmensen brengen een schat aan ervaring en innovatie met zich mee. Unieke creativiteit blijft de krachtigste troef voor reclamebureaus, waardoor ze unieke en opvallende campagnes kunnen creëren die sterke merken bouwen. Je ziet dat er weer steeds meer vraag is naar old school reclame ideeën die kunnen worden doorvertaald naar nieuwe media. We moeten ervoor zorgen dat klanten vaker denken of zeggen: Waarom heb ik dit niet zelf bedacht?

Opkomst van AI als tool: Kunstmatige intelligentie biedt reclamebureaus krachtige tools om hun werk te verbeteren. Van geavanceerde datamining voor doelgerichte advertenties tot automatisering van routinetaken, AI stelt ons in staat om efficiënter te werken en onze creatieve energie te richten op innovatie en strategie. Met als gevolg dat bureau's die AI slim inzetten creatief nog beter worden.

Weaknesses
Onderschatting van creatieve ervaring: Een zwakte in de branche kan zijn dat de waarde van creatieve ervaring soms wordt onderschat. Het is essentieel om deze ervaring te erkennen en te benutten om de kwaliteit van reclamecampagnes te verbeteren en ons te onderscheiden van concurrenten. Wat ons betreft gaan de beste reclamemensen nog lang niet met pensioen, Juist nu is hun ervaring heel waardevol. Slimme bureau's huren in de toekomst Sikko, Marcel, Peter of andere veel bekroonde creatieven in om ervoor te zorgen dat er een geniaal big idea ligt wat weer verder kan worden ontwikkeld door jonge creatieven.

Opportunities
Meer lef en durf bij opdrachtgevers: Opdrachtgevers moeten worden aangemoedigd om gedurfde keuzes te maken en te investeren in vernieuwende reclamecampagnes. Dit opent de deur naar meer creatieve vrijheid en innovatie, waardoor reclamebureaus de ruimte krijgen om grenzen te verleggen en betere prestaties te leveren. 

Toenemende behoefte aan ervaring en vakmanschap: In een tijd waarin consumenten op zoek zijn naar authenticiteit en betrokkenheid, wordt ervaring steeds belangrijker. In de toekomst zullen bureau's moeten blijven zoeken naar jonge talenten, maar ze moeten ervaring niet onderschatten. Bureau's met een goede balans tussen jonge en ervaren mensen zullen het heel goed gaan doen. 

Denken als ondernemer: Bureaus moeten veel meer denken als ondernemer en een verlengstuk zijn voor ondernemende marketeers. Creativiteit kent geen grenzen en met ouf of the box ideeën kan je veel meer dan je denkt, zo kunnen bureaus bijvoorbeeld ook heel goed meedenken over merkextensies of productontwikkeling zodat ze in een heel vroeg stadium bij merkontwikkeling betrokken zijn. 

Partnership: Co-creatie is perfect. Als je samen met je opdrachtgever een concept ontwikkeld maak je minder fouten en creëer je veel meer draagvlak. Los daarvan is het veel leuker en wij denken daarom ook dat dit een trend is die doorzet.

Threats
Toenemende concurrentie: In een steeds drukker wordende markt vormt de concurrentie tussen reclamebureaus een bedreiging voor diegenen die niet in staat zijn om zich te onderscheiden. Het is van groot belang om innovatief te blijven en voortdurend te evolueren om relevant te blijven in een veranderend landschap. Maar het is voor bureaus ook essentieel om zelf zichtbaar te blijven en het goede voorbeeld te geven. Als bureau is het belangrijk dat je een breinpositie hebt. Door zelf een merk te zijn, door continu aanwezig te zijn en door te investeren in de allerbeste mensen. Dat valt op. 

Te weinig respect: Verder is het belangrijk dat bureaus uit blijven leggen wat de enorme toegevoegde waarde van een goed idee kan zijn en dat dat ook geld kost. Een goed idee is een goed idee en heeft heel veel waarde, ook als het in korte tijd is bedacht. Het kan de toekomst van een merk volledig veranderen. Ons vak moet meer tijd besteden aan het verkopen van ons vak. Zodat er meer respect komt voor het belang van design en goede reclame. 

Verlies van authenticiteit: Als creatieve keuzes worden gedicteerd door data-analyse en AI zonder menselijke betrokkenheid, bestaat het risico dat reclamecampagnes hun authenticiteit verliezen. Dit kan leiden tot een gebrek aan betrokkenheid van consumenten en een afname van het effect van reclame-inspanningen.


Als een van de weinige nog onafhankelijke creatieve bureau's gaat SuperRebel Agency gaat haar eigen weg met een heldere visie en uitgesproken ideeën die leiden tot zeer effectieve concepten en campagnes. Wij zien de toekomst met heel veel vertrouwen tegemoet. 

Delen via
We use cookies to follow you around.
OK
Follow us: or subscribe to our newsletter.
Cookie settings

We use cookies to improve your experience on our site and to show you relevant advertising.

To find out more, read our cookie policy.

ALLOW THESE COOKIES:

Functionality cookies allow us to remember your site preferences and choices you make on the site. This allows us to provide personalized features.

These cookies collect information about how you use our website, like which pages you visited and which links you clicked on. None of this information can be used to identify you. It is all aggregated and, therefore, anonymized.

Knowing the users and what they want is one thing; it's an entirely different thing to track the performance of a marketing campaign based on that knowledge. Thankfully, advertising cookies allow us to do both simultaneously.

I want it all