X
Brabanste Wal

Dit is het brabanste walhalla

Brabanste Wal

In het uiterste westen van Brabant ligt een prachtig gebied, boordevol cultuur-historische geschiedenis en een geologisch fenomeen, de steilrand. Hier hebben de gemeentes Bergen op Zoom, Steenbergen, Woensdrecht en Hoogerheide zich verenigd in de Brabantse Wal, een samenwerkingsverband om dit gebied niet alleen voor inwoners, maar ook voor dagtoeristen op de kaart te zetten.

SuperRebel.com is gevraagd om een marketingvisie te ontwikkelen en de Brabantse Wal ook communicatief verder te ontwikkelen. Nu zeggen we altijd dat we geen bureau zijn van omslachtige academische rapporten, maar voor zo’n prachtig project maken we graag een uitzondering. In samenwerking met Esther Saris, een ervaren recreatietijger uit Limburg, ontwikkelden we een rapport waar je u tegen zegt. Maar het was de visie zelf die uiteindelijk de handen op elkaar kreeg. Na al het onderzoek, alle cijfermatige onderbouwing en alle conclusies was het één enkel woord waarmee we de visie van de Brabantse Wal verwoorden en voor alle partijen tastbaar maakten: halla. Een internationale groet, straattaal voor hallo: Dit is het Brabantse Walhalla. In al zijn eenvoud een pracht van een visie en motor voor de ontwikkeling van een gebied waarvan we vinden dat iedereen het moet zien.

Na de marketingvisie, de huisstijl en de campagne werken we de komende tijd samen met gemeentes, provincie, ondernemers en inwoners aan de ontwikkeling van het gebied, met als stip op de horizon het Brabantse Walhalla.Delen via
We use cookies to follow you around.
OK
Follow us: or subscribe to our newsletter.
Cookie settings

We use cookies to improve your experience on our site and to show you relevant advertising.

To find out more, read our cookie policy.

ALLOW THESE COOKIES:

Functionality cookies allow us to remember your site preferences and choices you make on the site. This allows us to provide personalized features.

These cookies collect information about how you use our website, like which pages you visited and which links you clicked on. None of this information can be used to identify you. It is all aggregated and, therefore, anonymized.

Knowing the users and what they want is one thing; it's an entirely different thing to track the performance of a marketing campaign based on that knowledge. Thankfully, advertising cookies allow us to do both simultaneously.

I want it all